Komitet naukowy

Mick Cooper

Mick Cooper – jest psychologiem, profesorem uniwersytetu w Roehampton, uznanym na całym świecie autorytetem w dziedzinie counsselingu i psychoterapii. Jest autorem szeregu tekstów o humanistycznym, egzystencjalnym i relacyjnym podejściu do terapii, a także współtwórcą (wraz w profesorem Johnem McLeodem) podejścia pluralistycznego. Jest dyrektorem Centrum Transformacji Społecznej i Psychologicznej (CREST) na Uniwersytecie w Roehampton.

Jego główne obszary badań dotyczyły wspólnego podejmowania decyzji /personalizacji terapii oraz poradnictwa dla młodych ludzi w szkołach. W 2014 r. otrzymał nagrodę Carmi Harari Mid-Career od 32 Wydziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Counsellingu i Psychoterapii i Akademii Nauk Społecznych.


Gerhard Stumm

Dr Gerhard Stumm jest austriackim terapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na osobie. Jest psychologiem klinicznym, oraz wykładowcą w Forum – instytucie szkoleniowym zajmującym się terapią skoncentrowaną na osobie. Autor wielu publikacji - współredaktor Die vielen Gesichter der Personzentrierten Psychotherapie (2002), Grundbegriffe der Personzentrierten und Focusing-orientierten Psychotherapie (2003), Praxis der Personzentrierten Psychotherapie (2014).


Monika Tarnowska

Dr Monika Tarnowska, terapeutka humanistyczna, pracuje w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. Ponadto wykłada na Uniwersytecie SWPS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uwarunkowań rozwoju umiejętności mentalizacji u dzieci oraz rozwoju kompetencji diagnostycznych u studentów psychologii klinicznej.

Ireneusz Kaczmarczyk

Ireneusz Kaczmarczyk, doktor nauk humanistycznych, socjolog. Na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej zajmował się problematyką wartości i godności; zrealizował wiele projektów dotyczących kształtowania relacji i zmiany zachowań. Zbadał i opisał czynniki dynamizujące proces zdrowienia członków wspólnoty AA. Psychoterapeuta (PCE Europe, PTIPDiES), pracuje w egzystencjalnej perspektywie. Jest superwizorem grupowego treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorem psychoterapii uzależnień. Koncentruje się na rozwoju i popularyzowaniu podejścia humanistyczno-doświadczeniowego w indywidualnej i grupowej psychoterapii osób uzależnionych. Nauczyciel warsztatu, autor raportów, publikacji i wystąpień z zakresu terapii i procesów społecznych. Od 20 lat kieruje pismem „Terapia Uzależnienia”. Poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Maria Fijewska

Maria Fijewska jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym terapeutą i superwizorem psychoterapii PTP, współzałożycielką Ośrodka Intra i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Intra. Odpowiada za program Szkoły Psychoterapii Intry, afiliowanej przy PCE Europe. Od 2015 roku prowadzi Seminarium na temat doświadczania, skupiające osoby, starające gromadzić i uporządkować wiedzę na temat procesu doświadczania jako podstawy działań terapeutycznych. Kierowała merytorycznie 3 konferencjami Stowarzyszenia Intra nt. „Doświadczanie a psychoterapia” w 2016, 2017,2018 roku. Prowadzi psychoterapię, superwizje, warsztaty i wykłady. Jest autorką wielu publikacji książkowych (ostatnia książka napisana wraz z mężem, Piotrem Fijewskim, nosi tytuł „Nieobecni w swoim życiu”) i artykułów.
Jest ekspertem w zakresie doświadczeniowej pracy nad zmianą zachowań i autorką polskiej wersji treningu asertywności.