KONFERENCJA „MOMENT OF MOVEMENT”
10-12.05.2019

Regulamin zapisów

 1. Niemniejszy Regulamin reguluje zasady płatności i uczestnictwa w Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra we współpracy z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra pod auspicjami PCE Europe.
 2. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie może zostać dokonane przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika np. w sytuacji zgłoszenia pracownika przez pracodawcę. W takiej sytuacji stroną odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego regulaminu będzie zgłaszający (pracodawca).
 4. Zapisu na Konferencję można dokonać tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się ma stronie internetowej www.pcewarsaw2019.eu
 5. Opłatę za udział w Konferencji należy wnieść na przelewem na konto Ośrodka Intra:
  Nr 47 1910 1048 2787 0557 7814 0001 Deutsche Bank Polska S.A.
 6. Wpłaty należy dokonać w dniu zapisania się.
 7. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Ośrodek Intra wystawia fakturę VAT na dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Termin wpłaty decyduje o kolejności na liście Uczestników.
 9. Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy Uczestników.
 10. W przypadku wyczerpania miejsc Uczestnik zostanie zapisany na listę rezerwową o czym zostanie poinformowany mailowo.
 11. Rezygnacja z udziału w konferencji musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres office@pcewarsaw2019.eu
 12. Przy rezygnacji do 25 kwietnia 2019 r., zwrócona zostanie połowa wpłaconej kwoty. Rezygnacja zgłoszona później niż 25 kwietnia 2019 r., skutkuje zatrzymaniem całej opłaty.

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska, D. Fijewski spółka jawna
ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa
NIP: 526 17 37 475
REGON: 011059252 KRS: 0000395732
www.osrodekintra.pl

Moments of movement
Warszawa, 10 – 12 maja 2019 r.