Temat

Psychoterapia zbudowana jest wokół dążenia klienta do zmiany. Po pewnym czasie spotkań z terapeutą klient w jakimś zakresie zaczyna inaczej czuć, myśleć i działać, inaczej doświadczać różnych dziejących się sytuacji i pewnych znaczących aspektów swojego życia.

Zmiany te, jak sądził Rogers, realizują się w konkretnych chwilach, „moments of movement”, gdy w kliencie następuje jakiś wewnętrzny ruch, jakieś „przesunięcie do przodu”, według określenia Gendlina. Przed chwilą jeszcze klient opowiadał o czymś kolejny raz z tej samej, niosącej bezradność perspektywy i nagle pojawia się nowy element - uczucie, myśl, potrzeba.

Rozpoczyna się proces wiodący do następnych ruchów wewnętrznych i następnych…
Wiemy, jak facylitować proces zmiany, jak go uprawdopodabniać u klienta. Nie dysponujemy jednak algorytmiczną instrukcją, nie możemy powiedzieć, czy i kiedy zmiana na pewno zajdzie .Co więcej ,nie wiemy, co będzie efektem danego „przesunięcia do przodu”, choć ogólny kierunek rozwoju jest przewidywalny.

Przyjrzyjmy się szczegółowo i z bliska cudowi momentu zmiany. Przekonajmy się, gdzie leży granica, za którą nasza wiedza się kończy, ustępując miejsca tajemnicy i spróbować tę granicę nieco przesunąć.


Moments of movement
Warszawa, 10 – 12 maj 2019 r.